دی ۴, ۱۳۹۸

ایران کمرنگ به جز دماوند و فیروزکوه

شهر اسطوره ای دماوند و قدمتی برابر با اولین پادشاه ایران ( کیومرث) و تاریخی ۱۸هزار ساله و در هر کجا که نام ضحاک و فریدون و کیومرث و منوچهر و… قهرمانان افسانه ای کیانی آمده، نام شهر دماوند هم ذکر شده است.
شهر فیروزکوه همان شهری است که طبری احداث آن را به فیروز ساسانی در ری نسبت داده‌است. به دلیل همین قدمت فیروزکوه از شهرهایی است که تپه‌های باستانی زیادی دارد. نام قدیمی فیروزکوه دیمه بوده‌است؛ که به معنی طبیعت خودرو است

دی ۲, ۱۳۹۸

مسیر تجربه

کسب تجربه در محیط کار اولویت اول شما در مسیر پیشرفت است. قبل از مطالعه این نوشته باید خودتان را از همین حالا موفق بدانید، نه اینکه فکر کنید می خواهید به سمت موفقیت بروید. این موضوع تاثیر زیادی در پیشرفت شما دارد. تصویر کنید دانستن این موضوع که از همین حالا شما موفق هستید […]

motivation-for-failure
دی ۱, ۱۳۹۸

انگیزه شکست

چگونگی پیش بردن استارتاپ و ادامه مسیر موفقیت کار آسانی نیست و بسیاری از کسب وکارهای جدید دقیقا در همین مرحله دچار شکست می شوند. البته استارت آپ های بسیاری هم هستند که به موفقیت های بزرگ دست پیدا کرده اند و توانسته اند پله های طرقی را طی کنند و هر سال از سال قبل خود درآمد بیشتری کسب کنند.